COMITETUL DE ORGANIZARE AL CONFERINTEI
Presedinte de onoare:
Acad. Alexandru Surdu - membru al Academiei Romane.
Presedinte:
Jurist Liviu Pandele - Presedintele Fundatiei Nationale Dacia
Vicepresedinte:
Lect. univ. drd. Sorin Ungureanu - Vicepresedinte al Fundatiei Nationale Dacia
Membrii:
Lect. univ. drd. ec. Adrian Danet
Lect. univ. drd. ec. Gheorghe Suciu
Lect. univ. drd. ing. Constantin Postolache
Asist. univ. ec. Valentina Prodea
Asist. univ. ing. Daniel Fraga
Preparator ec. Anca Grădisteanu
Preparator mat. Ciprian Olah
Jurist Emil Fabry
Ing. drd. Bogdan David
Nicu Popa - Dept. Relatii Internationale
COMITETUL STIINTIFIC AL CONFERINTEI
Presedinte:

Prof. univ. dr. mat. Irinel Radomir

Vicepresedinte:
Prof. univ. dr. ist. Stelian Saon
Membrii:

Conf. univ. dr. ing. Niculae Antonoaie
Conf. univ. dr. ec. Nicoleta Petcu
Lector univ.dr. ec. Ileana Tache
Lector univ. drd. ec. Steliana Busuioceanu